Araraştırma

ARİMA Araştırma olarak bizler her sektöre yönelik araştırmalar tasarlayıp uygulamakta ve analiz çalışmalarını yapmaktayız. Hedefimiz çalışma ortaklarımızın iş süreçlerini geliştirecek, kısa zamanda etkin çözümler elde etmesini sağlayacak, hizmet kalitelerini ve memnuniyetlerini arttıracak projeler üretmektir. Hedefimiz doğrultusunda yeni teknolojilerin etkin kullanımı ile süreç geliştirme çalışmaları gerçekleştirmekte ve test etmekteyiz.

Türkiye Gündemi 16 Nisan 2017 Araştırması sonuçlarına bu linkten ulaşabilirsiniz

Danışmanlık

Doğru zamanda doğru bilginin kullanımı ile belirlenen ve uygulanan yatırımlar, sonuçları itibariyle başarılı olmaktadır. Araştırma sektöründe bilginin doğruluğu, bilimsel yöntemlere uygun olarak elde edilip edilmemesi ile ölçülmektedir. Bu noktada Arima Research & Consultant, firmaların bilgi ihtiyacını karşılayacak uygun araştırma yöntem ve çözümlemelerin belirlenmesi konusunda danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Temel hedefimiz, projelerinizde karar sürecini kısaltmak ve sonuçları başarılı olma potansiyeli yüksek yatırımlara yönelmeniz için nitelikli bilgi sağlamaktır.

Eğitim Hizmetleri

Arima Research & Consultant; bilimsel araştırma yöntemleri, istatistik analizler, ekonometrik analizler, ölçme ve değerlendirme, istatistik paket programların kullanımına yönelik kurumsal eğitimler vermektedir.

Çağrı Merkezi

Arima Research & Consultant, bigisayar destekli telefon görüşmeleri(CATI) ile anket yapımı, TeleMarketing ve reklam hizmetlerinde kullanılan bir çağrı merkezine sahiptir. Firmanızın reklam etkinliğinin ve ürün satış oranlarının artırılması pazarlama faliyetlerimizin temel hedefini oluşturmaktadır.

Kurumsal Yazılım

Arima Research & Consultancy, kurumlara; ii süreçleri analizi ve tasarımı aşamasından başlamak üzere altyapı teknoloji danışmanlığı hizmeti sağlamaktadır. Arima-RC, kurumların iş süreçlerini inceleyip, kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak model ve metodlara dayanan ve tüm işlerin elektronik ortama geçirilmesini, birimler arası mekanizmaların işlerliğinin kusursuzlaştırılmasını sağlayacak yazılım projeleri geliştirmektedir.